Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio telefonicznie pod nr telefonu:

     Mariusz Wiater         

                792 654 081